Khác máu tanh lòng

Tôi đẩy mạnh cửa vào, giằng vòi nước từ tay cô ta, vứt xuống đất. Tôi hét lên, đuổi cô ta ra ngoài. Cầm ca múc nước lên...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 33 Page 2 of 33